PKH/PKV - Poluaksijalne pumpe

  • Q = 100 - 1700 l/s
  • H = 4 - 25 m
  • p = 10 bar
  • t = 10 - 80 ºC
  • nmax = 1450 rpm
  • Katalog (.pdf)

PRIMJENA

Nalaze najčešću primjenu kod velikih količina i malih visina dobave. Ova karakteristika „brzohodnih“ pumpi, koje kod malih visina dobave rade sa relativno velikim brojem okretaja, omogućuje poluaksijalnoj pumpi široko područje primjene i rad sa vrlo visokim stupnjem djelovanja. Naše normalne serijske pumpe nalaze primjenu kao rashladne pumpe u energetskim postrojenjima.

TEHNIČKI OPIS

Naše poluaksijalne pumpe su jednostavnog dizajna, ali čvrstoća operativnih dijelova jamči visok stupanj sigurnosti, tipičnu za ovaj tip pumpi. Rotor, sa širokim prolaznim kanalima, nalegnuto je konzolno na vratilo, koje je uležišteno u kotrljajućim ležajevima, podmazivanim mašću. Kompletna pumpa stoji na dvije noge koje su u sastavu spiralnog kućišta. Isporučeni presjeci pokazuju glavne dimenzije pumpi za standardne pozicije potisne prirubnice (VG, HO, KOD). Pumpe s drugim položajem prirubnica proizvodimo prema posebnoj narudžbi. Osim toga, ove pumpe proizvodimo i sa vertikalnim položajem pogonskog vratila.

NN