BO - Bunarske pumpe

  • Q = 5 - 350 l/s
  • H = 3 - 350 m
  • p = 40 bar
  • t = 5 - 80 ºC
  • nmax = 1450 rpm
  • Katalog (.pdf)

PRIMJENA

Bunarske pumpe namjenjene su za dobavu pitke vode, te tehnološke vode u industriji i poljoprivredi. Zbog malih promjera naročito su podesne za dobavu vode iz uskih bunara.

TEHNIČKI OPIS

Bunarske pumpe su izvedene u radijalnoj ili poluaksijalnoj izvedbi. Voda ulazi u pumpu kroz usisnu košaru sa ili bez ventila ili usisno zvono, prolazi kroz hidraulički dio i nakon toga kroz cijevne nastavke, tlačno koljeno, te odlazi u tlačni vod. Hidraulički dio je sastavljen od sekcija te donjeg i gornjeg nosača ležaja. Svaka sekcija ima sprovodno kolo od sivog ljeva, te rotor koji može biti izveden od bronce, sivog ljeva ili čelika. Usisno zvono odnosno kućište usisne košare su također od sivog lijeva. Cijevni nastavci kao i lanterna motora su varene konstrukcije, zaštićeni zaštitnim premazom. Vratilo, sastavljeno od dva ili više dijelova međusobno spojenih vijčanim spojkama, spojeno je s elektromotorom putem elastične spojke. Radijalni ležaj i su gumeni podmazivani vodom, odnosno medijem koji pumpa dobavlja, aksijalni ležaji su valjkasti podmazivani uljem ili mašću. Prolaz vratila kroz izlazno kućište brtvljen je uobičajenim brtvenim pletenicama, ali se po želji mogu ugraditi i druge brtve. Na poseban zahtjev proizvodimo bunarske pumpe i s drugim konstruktivnim rješenjima. Npr.: radijalni ležaji od bronce podmazivani mašću, vratila sa zaštitnom cijevi i dr.

NN