SUE - Samosisni ejektorski uređaj za centrifugalnu pumpu

  • Q = 0,4 - 1,6 l/s
  • at 60% vacuum
  • air consumer
  • Q = 0,12 - 0,42 l/s
  • Katalog (.pdf)

Samosisni ejektorski uređaj služi za automatsko kretanja-startanje centrifugalnih pumpi uz prethodnu evakuaciju zraka iz usisnog cjevovoda pumpe. Uređaj je opremljen ejektorom na komprimirani zrak.