KPP/VKPP Kanalne procesne pumpe

  • Q = 3 – 800 m3/h
  • H = 6 – 90 m
  • p = 10 bar
  • t = -30 – 250 ºC
  • nmax = 3500 rpm
  • Katalog (.pdf)

KPP pumpe su definirane kao kanalne procesne pumpe za prljavu vodu i sve vrste agresivnih i abrazivnih medija s većim postotkom krutih čestica, vlakana, otpadaka i ostalih nečistoća. Primjenjuju se u papirnoj industriji za papirnu masu, u šećeranama, tvornicama glinice, za otpadne i prljave vode i svugdje gdje po svojim radnim karakteristikama mogu zadovoljiti. Odgovarajućim izborom materijala mogu dobavljati sve vrste abrazivnih i agresivnih medija do temperature 200°C. Pumpe su izvedene sa 4 izvedbe rotora (zatvoreni s 2, 3 i 5 lopatica i otvoreni s 3 lopatice). Izbor rotora ovisi o vrsti medija odnosno sadržaju krutih i vlaknastih tvari i njihovim osobinama.