slide 1

Naše iskustvo također je bazirano na proizvodnji pumpi za elektrane. U zadnjih 20 godina proizveli smo i servisirali pumpe za gotovo sve tipove elektrana.

Popis istaknutih referenci

Nuklearna elektrana Krško,
Slovenija
Nuklearna elektrana Paks,
Mađarska
Atomic EC Moskva,
Rusija
Termoelektrana Tuzla,
Bosna i Hercegovina
Termoelektrana Plomin,
Hrvatska
Termoelektrana Sisak,
Hrvatska
Reverzibilna hidroelektrana – HEP Obrovac,
Hrvatska
Hidroelektrana Čapljina,
Bosna i Hercegovina
Hidroelektrana Jajce,
Bosna i Hercegovina
Hidroelektrana Dubrovnik,
Hrvatska
Plinska mreža Pula,
Hrvatska
Hrvatska Elektroprivreda – HEP,
Hrvatska
INA rafinerija nafte,
Hrvatska
Naftagas rafinerija nafte,
Srbija
Energoimpex termalna stanica,
Bugarska
Gradska toplana d.o.o. Karlovac,
Hrvatska