KV/VS - Visokotlačne višestepene cetrifugalne pumpe

  • Q = 1 – 200 l/s
  • H = 25 – 500 m
  • p = 64 bar
  • t = 10 – 120 °C
  • nmax = 2900 rpm
  • Katalog (.pdf)

Višestepene cetrifugalne pumpe namjenjene su za dobavu: čište i u manje stupnju nečiste vode, hladnih ulja, tekućih goriva i slično. Primjenu nalaze u: javnim i industrijskim vodovodima, proizvodnji umjetne kiše, vatrogasnim primjenama i sl. Pumpe dobavljaju medij do 105 °C. Moguća je izvedba pumpi za dobavu medija temperature do 130 °C.

NN