2

Misija nam je isporuka proizvoda i pružanje usluga najviše garantirane kvalitete, te stalna briga o zadovoljstvu naših kupaca i djelatnika firme..

Darko Šomen, direktor

O NAMA

CROATIA PUMPE NOVA d.o.o. je prva i najveća hrvatska tvornica pumpi osnovana 1949. godine koja svoje iskustvo temelji na nekadašnjoj tvornici pumpi JUGOTURBINA Karlovac.

U našoj, 70 godina dugoj tradiciji, utemeljenoj i razvijenoj na iskustvu nekadašnje tvornice pumpi Jugoturbina Karlovac, naš proizvodni program obuhvatio je više od 70.000 različitih tipova pumpi, uglavnom korištenih za brodogradnju i procesnu industriju. Našim proizvodnim programom nastavili smo tradiciju proizvodnje kvalitetnih pumpi u Karlovcu. Naša tvornica opremljena je svim potrebnim strojevima i ispitnim stanicama za proizvodnju, remont i ispitivanje pumpi.

Naš poslovni kadar čine visoko obrazovani inženjeri, stručnjaci iz različitih područja te projektni menadžeri. Naša zadaća je pružiti najbolje proizvode i usluge najviše kvalitete, istovremeno garantirajući tu kvalitetu kao i zadovoljstvo naših kupaca.

Croatia Pumpe Nova bazira svoj proizvodni program na pumpama vlastitog dizajna, razvijenim od strane vlastitog stručnog tima koji se sastoji od brojnih kvalificiranih i vrlo iskusnih inženjera i tehničara. Isto tako, svoj program bazira i na pumpama razvijenim u 70 godina dugoj suradnji sa nekim svjetski poznatim proizvođačima pumpi.

Proizvodni program sastoji se od 12 grupa višenamjenskih pumpi vlastitog dizajna koje se proizvode u 250 različitih veličina i više od 500 različitih dizajna. Njihov kapacitet seže od 10 - 40000 m3/h i ukupnom visinom dobave od 0,1 - 150 bar što rangira Croatia Pumpe Nova među najbolje proizvođače pumpi na svijetu.

Pumpe proizvedene u Croatia Pumpe Nova karakterizira višestruka namjena, moderan dizajn, parametri visokih vrijednosti kao i visoka pouzdanost i dug vijek trajanja. Mnoge naše pumpe dostigle su najbolju svjetsku kvalitetu. Pored naših standardiziranih pumpi, dostupni su i svi specijalni tipovi pumpi sukladno zahtjevima naših kupaca.

POLITIKA KVALITETE I ZAŠTITE OKOLIŠA

Politika kvalitete i zaštite okoliša sastavni je dio poslovne politike Croatia pumpe nova d.o.o. Djelovanje društva je potpuno usmjereno na zahtjeve i želje kupaca, a kako bi taj zadatak još kvalitetnije obavljali uveden je sustav normama ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015. Sustav upravljanja kvalitetom je usklađen s normom 10 CFR Appx B koja predstavlja osnovu za izvođenje radova, isporuku agregata i rezervnih dijelova za nuklearne elektrane (NE Krško i NE Paks).

 • certifikat
 • certifikat 14001hrv

Sustav upravljanja kvalitetom, procesni pristup i stalno poboljšavanje učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša omogućiti će bolji i brži način poslovanja, kvalitetnije pružanje usluga održavanja i isporuku proizvoda te time povećanje zadovoljstva kupaca, zaposlenika i svih zainteresiranih strana.

Temeljni cilj društva je ostvarivanje kontinuiranog rasta, razvoja i stalnog rasta prihoda. Ovakvi ciljevi i zadaci ostvariti će se konkurentnošću na do sada osvojenim tržištima ali i prodorom na nova tržišta, optimalnim zapošljavanjem raspoloživih kapaciteta i resursa. Zaposlenici na svim razinama od najvećeg su značaja za društvo i njihovo optimalno uključivanje osigurati će ostvarenje postavljenih ciljeva.

Sustav upravljanja okolišem temelji se na:

 • Kontinuiranom poboljšanju u Sustavu upravljanja okolišem,
 • Prevenciji onečišćenja, te
 • Pridržavanjem zakonskih i ostalih zahtjeva

Te u skladu s navedenim mi ćemo:

 • Odvojeno skupljati opasan i neopasan otpad te otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti
 • Poduzimati aktivnosti u cilju dizanja svijesti naših zaposlenika o zaštiti okoliša
 • Razmatrati zaštitu okoliša kod donošenja poslovnih odluka

Uloga svakog pojedinca u sustavu je da:

 • Izvršava svoje poslove i zadatke u skladu s važećim postupcima, zakonskim propisima i zaštitom na radu
 • Ukaže na probleme s ciljem da se što prije otklone,
 • Traži i predlaže bolje načine za izvršavanje zadataka, poslovanja svoje organizacijske jedinice i funkcioniranje sustava u cjelini

Politika predstavlja okvir za definiranje ciljeva kvalitete i zaštite okoliša. Politika se razmatra redovno, upravinom ocjenom i po potrebi se mijenja ili nadopunjuje. Uprava brine da usvojenu politiku kvalitete poznaju, prihvate i provode svi uposleni u organizaciji.

POVIJEST I BUDUĆNOST

Croatia Pumpe Nova, kompanija razvijena na temeljima i iskustvu tradicionalno kvalitetne izrade pumpi u Karlovcu, postala je prepoznatljiv proizvođač pumpi u Europi. Novom vizijom budućnosti, tradicijom i sadašnjom misijom, spremni smo ponuditi najbolje rješenje za sve potrebe naših kupaca.

Croatia Pumpe Nova osnovana je 1949. godine kao tvornica pumpi Jugoturbina Karlovac. U vrlo kratkom razdoblju Jugoturbina je postala svjetski poznat proizvođač pumpi projektiranih i dizajniranih od vlastitih stručnjaka.

Neovisnošću Hrvatske, 1991. godine, Jugoturbina tvornica pumpi mijenja naziv u Croatia Pumpe Karlovac i pod tim nazivom nastavlja se sjajna tradicija proizvodnje kvalitetnih pumpi.

U razdoblju teških ratnih godina (od 1991.-1995. godine) Croatia Pumpe Nova zadržala je kompletni proizvodni program i razvila se u modernu, tržišno orijentiranu kompaniju.

Krajem 2006. godine Croatia Pumpe Nova postaje članicom jedne od najvećih i najperspektivnijih grupacija u Hrvatskoj - Strojopromet Zagreb. To udruživanje pozitivno se odrazilo na poslovnu politiku Croatia Pumpe Nova i viziju da postane vodeći proizvođač pumpi u ovom dijelu Europe sa prepoznatljivim brandom i kvalitetom.

Podaci o poduzeću

Naziv tvrtke :
CROATIA PUMPE NOVA d.o.o. za proizvodnju crpki
Skraćeni naziv :
CROATIA PUMPE NOVA d.o.o.
Sjedište i adresa :
47000 KARLOVAC, Ul. Mala Švarča 124
Telefon :
+ 385 47 434 106
+ 385 47 434 022
Telefax :
+385 47 434 110
E-mail :
info@croatia-pumpe.com
Godina osnivanja:
1996.
Opis djelatnosti:
Proizvodnja pumpi za brodogradnju i industriju
Temeljni kapital:
15.043.100,00 KN
Upis u sudski registar:
TRGOVAČKI SUD U KARLOVCU Tt-95/87-2
MB sudski:
020024791
OIB:
91122196414
VAT:
HR91122196414
MB po NKD:
01247913
Poslovne banke:
ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb
IBAN: HR3223600001101941522
SWIFT: ZABAHR2X
KARLOVAČKA BANKA d.d. Karlovac
IBAN: HR2324000081190077414
SWIFT: KALCHR2X
Članovi društva:
Darko Šomen - direktor
Stjepan Kraljić - prokurist
Aleksandar Kraljić - prokurist