slide 1

NN - Horizontalne jednostupanjske centrifugalne pumpe Tipa NN

  • Q = 1 – 100 l/s
  • H = 5 – 90 m
  • p = 16 bar
  • t = 10 – 140 ºC
  • nmax = 2900 rpm
  • Katalog (.pdf)

Norma pumpe izvedene su u skladu sa standardom DIN 24255. Normiranih su dimenzija i mogu se međusobno zamjenjivati bez obzira na proizvođača pumpi, bez promjene priključka i postolja, a hidrauličke karakteristike su im približno iste pri istim dimenzijama. Rotor ovih pumpi demontira se u smjeru prema elektromotoru bez odvajanja pumpe sa usisnog i tlačnog cjevovoda. Ugradnjom specijalne spojke s demontažnim međukomadom rotor pumpe može se demontirati i bez pomicanja elektromotora čime se izbjegava centriranje pumpe s motorom kod ponovne montaže agregata. Velika zamjenljivost dijelova kod ovih pumpi osigurava sigurnost tijekom korištenja pri minimalnom uskladištenju rezervnih dijelova.

NN