Croatia Pumpe Nova d.o.o.
Ul. Mala Švarča 124
Karlovac, 47000
HRVATSKA

E-mail: info@croatia-pumpe.com

Telefon:
+385 47 434 022

Fax:
+385 47 434 110

Prodaja

Telefon:
+385 47 434 124
+385 47 434 121

 

Podaci o poduzeću

Naziv tvrtke :
CROATIA PUMPE NOVA d.o.o. za proizvodnju crpki
Skraćeni naziv :
CROATIA PUMPE NOVA d.o.o.
Sjedište i adresa :
47000 KARLOVAC, Ul. Mala Švarča 124
Telefon :
+ 385 47 434 106
+ 385 47 434 022
Telefax :
+385 47 434 110
E-mail :
info@croatia-pumpe.com
Godina osnivanja:
1996.
Opis djelatnosti:
Proizvodnja pumpi za brodogradnju i industriju
Temeljni kapital:
15.043.100,00 KN
Upis u sudski registar:
TRGOVAČKI SUD U KARLOVCU Tt-95/87-2
MB sudski:
020024791
OIB:
91122196414
VAT:
HR91122196414
MB po NKD:
01247913
Poslovne banke:
ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb
IBAN: HR3223600001101941522
SWIFT: ZABAHR2X
KARLOVAČKA BANKA d.d. Karlovac
IBAN: HR2324000081190077414
SWIFT: KALCHR2X
Članovi društva:
Darko Šomen - direktor
Stjepan Kraljić - prokurist
Aleksandar Kraljić - prokurist