Croatia Pumpe uvijek traži kvalitetne ljude jer oni mogu gurati kompaniju prema naprijed. Pošaljite nam i otvorenu molbu jer za najbolje uvijek ima posla.