VK/VGKQ - Vertikalne pumpe s jednim stupnjem

  • Q = 5 - 100 l/s
  • H = 5 - 80 m
  • p = 10 bar
  • t = 10 - 80 ºC
  • nmax = 2900 o/m
  • Katalog (.pdf)

Vertikalne pumpe s jednim stupnjem i sa spiralnim kućištem za dobavu čiste i onečišćene tekućine, uglavnom kao drenažne pumpe.