CG - Centrifugalne brodske pumpe

  • Q = 5 - 250 l/s
  • H = 10 - 160 m
  • p = 25 bar
  • t = 10 - 80 ºC
  • nmax = 3500 rpm
  • Katalog (.pdf)

Kućište pumpe je radijaino podijeljeno sa usisnom i tlačnom prirubnicom u simetrali. Poklopac kućišta je sastavni dio kućišta pumpe. Isti se za jednostavnije održavanje može skinuti sa vratilom, mehaničkom brtvom, kolom rotora, vanjskim ležajem kao jedan sklop. O-prstenovi na koničnim površinama osiguravaju brtvljenje kućišta eliminirajući upotrebu drugih sredstava za brtvljenje. Vratilo je izrađeno od čelika otpornog na kiselinu sa tuljcima vratila koji su montirani da zaštite vratilo od abrazivnih materijala u dobavnom mediju. Aksijalne i radijalne sile prenose se na kuglični ležaj koji je podmazivan mašću. Ležaj se nalazi u odvojenom kućištu. Tuljak donjeg ležaja okružen je komorom za mast i smješten blizu kola rotora zbog manjih vibracija. Pumpa se može lako prilagoditi za razne tipove samosisnih uređaja. Ukupna masa demontažnih pozicija varira između 28 kg (cca 60 lb) za CG do 95 kg (cca 200 lb ) za CGE 350.

NN