KVL - Visokotlačne pumpe

  • Q = 4 – 120 l/s
  • H = 12 – 350 m
  • p = 40 bar
  • t = 10 – 120 ºC
  • nmax = 1450 rpm
  • Katalog (.pdf)

KVL i KVLv pumpe su prilagođene za dobavu kondenzata, čiste vode i vode koja sadrži značajnu količinu nečistoća . Ove pumpe su prilagođene za opskrbu vodom temperature do 105°C. Raspon rada ovih crpki je pogodan za osobito teške usisne radne uvjete. Njihova vertikalna izvedba osigurava siguran rad i vrlo malo prostora za njihovu montažu.