KV/VS - Visokotlačne pumpe

  • Q = 1 – 200 l/s
  • H = 25 – 500 m
  • p = 64 bar
  • t = 10 – 120 ºC
  • nmax = 2900 rpm
  • Katalog (.pdf)

Pumpe tipa VS namjenjene su za dobavu čiste i u manjem stupnju nečiste vode, tekućih goriva i sl. Podesne su za : javne I industrijske vodovode, umjetnu kušu, vatrogasne svrhe, proizvodnju tlačne vode u hidrauličkim vodnim postrojenjima i sl. Ove pumpe mogu dobavljati medij temperature do 105°C. Pumpe tipa VSv primjenjuju se za dobavu vruće vode temperature do 130°C, jer imaju mogućnost hlađenja brtvenica. Služe kao napojne pumpe i za dobavu kondenzata. Za niže temperature od 105°C isporučujemo ih u VS izvedbi.

Pumpe tipa KV mogu osim čiste dobavljati i u većem stupnju nečistu vodu. Podesne su naročito za teže uvjete usisa, kao kod kondenzata većih geodetskih usisnih visina, otpora u usinom cjevovodu i sl. Mogu dobavljati medij temperature do 80°C. Pumpe tipa KVv su KV pumpe sa ugrađenom komorom za hlađenje brtvenice, pa se primjenjuju za dobavu vruće vode temperature do 130 °C. Pumpe tipa KVL i KVLv su namjenjene uglavnom za dobavu kondenzata kao i za dobavu čiste vode i i u većem stupnju nečiste vode. Pumpe u KVL izvedbi primjenjuju se za dobavu vode do 105°C. KVLv izvedba ima mogućnost hlađenja brtvenice pa mogu dobavljati vruću vodu temperature do 130°C. Podesne su za teže uvjete usisa. Zbog vertikalne izvedbe odlikuju se sigurnošću u radu, a za ugradnju trebaju manje prostora.

NN