KP - Potopljene pumpe tipa KP

  • Q = 5 - 80 l/s
  • H = 3 - 20 m
  • p = 10 bar
  • t = 10 - 50 ºC
  • nmax = 1450 rpm
  • Katalog (.pdf)

NAMJENA

Potopljene pumpe tipa KP podešene su za dobavu otpadnih voda, gustotekućeg mulja i ostalih tekućina sa sadržajem krutih tvari do 30%. Primjenjuju se u građevinarstvu, rudarstvu, poljoprivredi, industriji, brodogradnji i ostalim granama privrede gdje nailazimo na probleme s vodom.

TEHNIČKI OPIS

Konstrukcija je zbijena upotrebom zajedničkog vratila za elektromotor i pumpu što pruža visoku radnu sigurnost. Dijelovi pumpe koji su u dodiru s dobavnim medijem isporučuju se u izvedbi od sivog lijeva ili obojenih metala, dok dijelove elektromotora zaštićujemo odgovarajućim zaštitnim sredstvima ovisno o vrsti medija. Kućište je spiralno i prilagođeno za transport tekućine s većim sadržajem krutih tvari. Kolo rotora je jednokanalno također prilagođeno za transport gustih tekućina sa sadržajem krutih tvari. Brtvljenje je izvedeno s mehaničkim brtvama a radi veće sigurnosti elektromotora ugrađen je dvostruki zaštitni sustav s dvije brtve. Kontrola nepropusnosti tog zaštitnog sustava vrši se odvijanjem kontrolnog vijka na kućištu elektromotora (za gornju brtvu) i kontrolom čistoće ulja kroz otvor za nalijevanje (za donju brtvu). Izmjena brtvi je jednostavna i moguća nakon skidanja kola rotora i odvajanja spiralnog kućišta od elektromotora. Pumpa ima jedan par raspornih prstenova na usisnoj strani koji se mogu nakon istrošenja zamijeniti bez posebnih dorada a fiksirani su vijcima. Elektromotor je hermetički zatvoren te kompletan agregat može raditi potopljen. Maksimalna temperatura dobavnog medija može iznositi 323 K. Za razliku od danas uobičajenih konstrukcija za otpadne vode, za KP pumpe nije nužan suhi šaht što predstavlja za kupca čitav niz prednosti. Osim toga, nalazimo prednost u konstrukciji, upotrebljenom materijalu, a također u znatno nižoj cijeni izgradnje, jednostavnoj ugradnji i sigurnom automatskom radu. Malom potrošnjom energije postiže se veliki učinak, a općenito je poznata pogonska sigurnost i dugotrajnost dotičnih pumpi kao i brzo rukovanje prilikom kontrole, smetnji u radu ili izmjeni pumpe.