CV/CH - Dvoulazne jednostupanjske centrifugalne pumpe

  • Q = 100 - 1000 l/s
  • H = 50 - 180 m
  • p = 25 bar
  • t = 10 - 80 ºC
  • nmax = 1750 rpm
  • Katalog (.pdf)

CV i CH pumpe su dvoulazne jednostupanjske centrifugalne pumpe. Njihova osnovna namjena je transport sirove nafte i naftnih defivata. Također mogu transportirati nečiste tekućine koje sadrže čestice veličina do 0,2 mm u maksimalnoj koncentraciji do 3 g/l. Ove pumpe se na brodovima koriste kao glavne pumpe tereta, te kao balsane pumpe. Prema izvedbi mogu biti horizontalne i vertikalne.