BV/BV2 - Vertikalne jednostupanjeske ili dvostupanjske centrifugalne pumpe sa spiralnim kućištem

  • Q = 7 - 90 l/s
  • H = 30 - 100 m
  • p = 16 bar
  • t = 10 – 80 ºC
  • nmax = 1750 rpm
  • Katalog (.pdf)

Vertikalne jednostupanjske ili dvostupanjske centrifugalne pumpe sa spiralnim kućištem. Na brodovima nalaze primjenu kao balasne pumpe, pumpe za krcanje tereta, glavne i pomoćne rashladne pumpe slatke i morske vode, palubne pumpe, kaljužne pumpe, vatrogasne pumpe, pumpe opće službe. U stacionarnim postrojenjima mogu se koristiti kao pumpe u vodovodima i pumpnim stanicama.

NN