Croatia Pumpe Nova d.o.o.
Ul. Mala Švarča 124
Karlovac, 47000
HRVATSKA

E-mail: info@croatia-pumpe.com

Telefon:
+385 47 434 022
+385 47 434 106

Fax:
+385 47 434 110

Prodaja

Telefon:
+385 47 434 031
+385 47 434 121

Kontakt obrazac

Polje je obavezno
Polje je obavezno
Polje je obavezno. Dozvoljeni su samo brojevi
Polje je obavezno
Polje je obavezno

Podaci o poduzeću

Naziv tvrtke :
CROATIA PUMPE NOVA d.o.o. za proizvodnju crpki
Skraćeni naziv :
CROATIA PUMPE NOVA d.o.o.
Sjedište i adresa :
47000 KARLOVAC, Mala Švarča 155
Telefon :
+ 385 47 434 033
Telefax :
+385 47 434 110
E-mail :
info@croatia-pumpe.com
Godina osnivanja:
2006.
Opis djelatnosti:
Proizvodnja pumpi za brodogradnju i industriju
Temeljni kapital:
100.000,00 kuna
Upis u sudski registar:
TRGOVAČKI SUD U KARLOVCU Tt-95/87-2
MB sudski:
020000836
OIB:
91122196414
VAT:
HR91122196414
MB porezni:
01247913
Poslovne banke:
ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb
IBAN: HR3223600001101941522
SWIFT: ZABAHR2X
KARLOVAČKA BANKA d.d. Karlovac
IBAN: HR2324000081190077414
SWIFT: KALCHR2X
Članovi društva:
Andrija Babac - direktor i predsjednik uprave